Premies

EPB 

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. De Vlaamse overheid wil dat alle gebouwen energiezuinig en gezond worden. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de EPB eisen. Deze eisen worden bijna jaarlijks verstrengt zodat men tegen 2021 voldoet aan een E-peil van 30. Wij houden hier rekening mee. Meer info rond het verkrijgen van een premie hierrond.

Voor wie

Iedereen die een verwarmde eenheid installeert en wanneer er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd is verplicht deze regels te volgen. Dit geldt zowel voor verbouwingen als nieuwbouw. Meer info hierover kan u terugvinden op de site van de Vlaamse Overheid

EPB-eisen

De EPB eisen worden elk jaar strenger en strenger, men streeft er namelijk naar om tegen 2021 enkel nog energieneutrale woningen te plaatsen in Europa. Wij denken hieraan, zodat u dat niet moet doen.

EPB nieuwbouw

Bij een nieuwbouwwoning worden er verschillende eisen gesteld naast het E-peil en K-peil. Zo is er een eis die de maximale oververhitting bepaalt, een eis naar netto-energiebehoefte en een eis voor hernieuwbare energie (voor bouwaanvragen vanaf 2014). Wij helpen u bij het verkrijgen van belastingverminderingen hierrond

Bouwknopen

Standaard rekenen we bouwknopen (koudebruggen) bij de ontwerpfase reeds in. U krijgt gedetailleerd advies zodat de meeste koudebruggen worden vermeden. Dit geeft een positieve invloed op uw K-peil.

EPB verbouwing

Voor verbouwingen zijn de eisen minder streng. Dit betekent dat ook de berekeningen minder complex zijn. Er wordt vooral gecontroleerd of de nieuwe muren, daken, vloeren en ramen voldoen aan een bepaalde U-waarde of een minimale R-waarde. Vanaf 2015 werd verbouwen echter complexer. Nu wordt er ook een E-peil en K-peil bepaald net zoals bij een nieuwbouwwoning.. Wij geven u info en helpen u verder .